Projekty realizowane ze środków UE

Narzędzia do pracy zdalnej dla średnich i dużych firm

Dla kogo?

 • Firm mających oddziały bądź pracowników w różnych lokalizacjach
 • Firm przywiązujących uwagę do ochrony danych firmowych, pracowników i kontrahentów przed nieuprawnionym dostępem lub ich utratą
 • Firm które dbają o bezpieczeństwo swoich zasobów wewnętrznych, nie dopuszczając do dostępu do swoich usług, serwerów, zasobów bezpośrednio z poziomu Internetu
 • Pracowników chcących pracować zdalnie w trybie pracy “home office”
 • Pracowników (częściej przebywających u klientów niż w stałym miejscu pracy) posiadających outsourcingową/usługową specyfikę pracy, a tym samym mających potrzebę łączenia się do wewnętrznych zasobów organizacji (np. zakładanie zleceń, składanie zamówień, dostęp do chronionej dokumentacji)
 • Pracodawców, którzy w sytuacji tego wymagającej (np. zagrożenia epidemicznego) mają możliwość, ze względu na charakter wykonywanej działalności, wprowadzić procedury
  i procesy pracy zdalnej
 • Urzędników lub pracowników, którzy często przebywają na delegacjach służbowych (spotkania biznesowe, wyjazdy zagraniczne)
 • Microsoft Office 365 – narzędzia wykorzystywane do pracy zdalnej

  Office 365 to usługa chmurowa stanowiąca połączenie najlepszych narzędzi do pracy zdalnej. Dzięki połączeniu aplikacji, takich jak Excel i Outlook, z zaawansowanymi usługami w chmurze, takimi jak OneDrive i Microsoft Teams, usługa Office 365 umożliwia wszystkim tworzenie i udostępnianie dokumentów w dowolnym miejscu i urządzeniu.

  W pracy zdalnej zazwyczaj korzystamy z tych samych aplikacji/programów, które używamy w pracy, przy biurku. Firma Microsoft stale je aktualizuje, dlatego zawsze mamy do czynienia z najnowszą wersją danego programu czy aplikacji.

  Word, Excel, PowerPoint to tradycyjne programy dostępne w wersji online. Umożliwiają nam na kontynuowanie pracy zapisanej np. firmie i późniejszym kontynuowaniu jej w domu. Jednocześnie możemy prowadzić bieżącą współpracę nad dokumentami z innymi współpracownikami.

  Teams to program, który umożliwia komunikację z zespołem, dzielenie się zadaniami, wymianę indywidualnych wiadomości, połączenia telefoniczne i wideokonferencje z możliwością udostępniania pulpitu. Jest to repozytorium plików i może być rozbudowywana o szereg wbudowanych w Office365 aplikacji. Obecnie Microsoft Teams do stycznia 2021 roku będzie udostępniony za darmo.

  Outlook jest mobilną skrzynką pocztową połączoną ze wszystkimi podstawowymi programami. Informuje nas o zbliżających się spotkaniach czy zaplanowanej wideokonferencji. Informuje o nowych wiadomościach w interesujących nas wątkach otwartych w programie Teams.

  Tunel VPN

  Głównym zastosowaniem technologii VPN jest tworzenie logicznych kanałów między zdalnymi lokalizacjami umożliwiających pracę w tej samej sieci i korzystanie z jej zasobów. Tunelem VPN nazywa się połączenie między komputerem a serwerem VPN, realizowane za pośrednictwem Internetu. Główny punkt czyli Serwer VPN szyfruje dane przesyłane przez tunel, chroniąc je przed dostępem i modyfikacją osób trzecich. Daje to dodatkową warstwę bezpieczeństwa, która zapewnia, że dane nie wydostaną się poza infrastrukturę firmy. Przydaje się to w sytuacjach, gdy pracownik pracuje w domu i potrzebuje połączenia do sieci firmowej w celu realizacji swoich zadań bez obaw o dostęp do ważnych danych lub ich wyciek.

  vpn

  W celu zapewnienia optymalnych warunków pracy przy użyciu VPN zaleca się korzystanie z łącz światłowodowych oraz przewodowego połączenia router – komputer (laptop). Korzystanie z technologii radiowych może powodować niestabilność łącza oraz rozłączenia tunelu VPN.

  Po stronie biura firmy konieczne jest posiadanie:

  • Stałego, zewnętrznego (publicznego) adresu IP
  • Stabilnego łącza internetowego o przepustowości minimum 10 Mb/s na 1Mb/s
  • Urządzenia obsługującego funkcje firewall oraz serwera VPN (L2TP,IPSec,SSL).

  Rozwiązanie oraz brakujące elementy dobieramy na podstawie analizy:

  • Obecnej infrastruktury
  • Ilości pracowników i ich potrzeb
  • Rodzaju działalności przedsiębiorstwa

  Infrastruktura serwerowa

  Kompleksowym rozwiązaniem dla większych firm pod kątem ochrony danych jest podział pracujących serwerów ze względu na ich rolę. Zwiększenie bezpieczeństwa pracy zdalnej jest możliwe dzięki wdrożeniu dodatkowego serwera terminalowego. Użytkownicy po połączeniu się do sieci za pomocą tunelu VPN pracują na serwerze, na którym aplikacje łączą się do bazy danych. Pozwala to wyeliminować prace użytkowników bezpośrednio na serwerze bazodanowym, co utrudnia jakąkolwiek ingerencję osób trzecich. W razie włamania lub zaszyfrowania serwera terminalowego, baza danych jest odseparowana, a dostęp do niej ma tylko administrator.

  Automatyczny backup

  Dodatkowo jesteśmy w stanie przygotować i wdrożyć rozwiązanie zapewniające automatyczne tworzenie kopii bezpieczeństwa. Wrażliwe dane firmy mogą być backupowane według określonego harmonogramu i przywrócone w momencie ich nagłej utraty.

  Slican MobilePhone

  MobilePhone to usługa, której wdrożenie pozwala na korzystanie z telefonu komórkowego lub domowego tak jak z telefonu firmowego włączonego do centrali Slican. Usługa ta zwiększa mobilność pracowników. Sprawia, że telefony komórkowe pracowników mobilnych np. handlowców mogą być telefonami równoległymi „pracującymi” w czasie, kiedy pracownicy są poza biurem tak jak telefony stacjonarne. MobilePhone jest idealny dla organizacji pracujących w systemie „home working” – dowolny telefon domowy pracownika może być elementem sieci MobilePhone.

  zdalne przekierowanie połączenia telefonicznego

  Co jako organizacja możesz zyskać?

  • Niezakłóconą komunikację
  • Szybką wymianę informacji
  • Wspólną edycję i pracę na plikach
  • Dbałość o bezpieczeństwo wszelkich danych

Narzędzia do pracy zdalnej dla mikro i małych

Dla kogo?

 • Firmy zatrudniająca małą ilość pracowników
 • Mikroprzedsiębiorstwo ze słabo rozwiniętą infrastrukturą teleinformatyczną
 • Biura unikające ponoszenia jednorazowych wysokich kosztów rozwiązań tj. VPN
 • Każdy, kogo ogranicza dostawca Internetu (brak stałego, zewnętrznego adresu IP oraz urządzenia obsługującego funkcje firewall, oraz serwera VPN)
 • Serwer pośredniczący

  Obecna sytuacja epidemiologiczna panująca w Polsce i na świecie zmusza przedsiębiorców do zachowania maksymalnej izolacji swoich pracowników. Jednocześnie umożliwienia wykonywania im pracy w trybie zdalnym. Dlatego uruchomiliśmy usługę dzięki, której możesz przechwycić swój komputer firmowy i wykonywać swoją pracę bezpiecznie na komputerze w domu.

  Rozwiązanie kierujemy do mikroprzedsiębiorstw, których obecnie nie stać. Na poniesienie jednorazowych i stosunkowo wysokich kosztów związanych z przebudową własnej infrastruktury IT na potrzeby zestawienia szyfrowanych połączeń VPN. Połączeń pomiędzy siedzibą firmy a komputerami pracowników w ich prywatnych domach.

  Rozwiązanie to nie wymaga zabierania z firmy sprzętu komputerowego ani żadnych danych potrzebnych do realizacji swoich zadań. Wszystko jest realizowane za pomocą naszego serwera pośredniczącego w połączeniu między urządzeniami. Odciążamy w ten sposób Twoją firmę z konieczności posiadania i utrzymywania dodatkowego sprzętu oraz skutkami ograniczeń od strony dostawcy Internetu. Dodatkowo w sposób elastyczny zamawiasz ilość niezbędnych połączeń w rozliczeniu miesięcznym. Dzięki temu opłacasz usługę tylko i wyłącznie, z której korzystasz.

  vpn

  Jedyne czego wymaga rozwiązanie to:

  • Stale włączony komputer w siedzibie firmy, których chcemy przechwycić
  • Komputer w domu pracownika, za pomocą którego będzie się łączył z komputerem firmowym
  • Połączenie internetowe w obu wymienionych wyżej lokalizacjach

  Kto może z tego skorzystać?

  • Firmy zatrudniająca małą ilość pracowników
  • Mikroprzedsiębiorstwo ze słabo rozwiniętą infrastrukturą teleinformatyczną
  • Biura unikające ponoszenia jednorazowych wysokich kosztów rozwiązań tj. VPN
  • Każdy, kogo ogranicza dostawca Internetu (brak stałego, zewnętrznego adresu IP oraz urządzenia obsługującego funkcje firewall, oraz serwera VPN)

  Komfort pracy

  W celu zapewnienia optymalnych warunków pracy przy zaleca się korzystanie, z łącz światłowodowych oraz przewodowego połączenia router – komputer (laptop). Korzystanie z technologii radiowych może powodować niestabilność łącza o raz słabą jakość przesyłanego obrazu.

  Bezpieczeństwo

  Cały ruch przesyłany przez sieć jest szyfrowany. Program używa TLS 1.2 do bezpiecznej komunikacji. Jest on powszechnie stosowany jako zabezpieczenie stron internetowych, poczty e-mail czy VoIP. Protokół TLS ma na celu przede wszystkim zapewnienie prywatności i integralności danych między dwiema lub więcej komunikującymi się aplikacjami komputerowymi. Szyfrowanie jest zawsze włączone i nie może zostać wyłączone przez użytkownika. Dodatkowo każdy użytkownik posiada swoje konto dzięki, któremu dopiero po zalogowaniu na nasze serwery, otrzymuje dostęp do połączenia z określonymi komputerami.
  Dla klientów wymagających wyższego bezpieczeństwa możemy ograniczyć możliwość łączenia się tylko ze wskazanych adresów IP.

  Podsumowanie – zalety rozwiązania

  • Redukcja kosztów
  • Ominięcie ograniczeń technicznych od strony dostawcy Internetu
  • Zachowanie bezpieczeństwa danych
  • Zachowanie ciągłości pracy
  • Abonamentowy model płatności

  Koszty – ile zapłacisz?

  • uruchomienie i pierwsze 3 miesiące abonamentu za jeden kanał to tylko 100 zł/netto
  • kolejne miesiące po 25 zł/netto za 1 kanał
  • minimalny okres usługi, na jaki jest ona uruchamiana to 3 miesiące

  Naszym zdaniem to niewielka cena za spokój i bezpieczeństwo prowadzonej pracy zdalnej. Przejęcie przez osoby trzecie (hakerów) naszej pracy może okazać się bardziej kosztowne. Dlatego zachęcamy do skorzystania z tej usługi.

Kontakt z nami

Strefa klienta

Rzeszów
35-326 Rzeszów, ul. Rejtana 55
tel.: 17 850 06 11
e-mail: detal@zetorzeszow.pl
www: sklep.zetorzeszow.pl

Krosno
38-400 Krosno, ul. Grodzka 12
tel.: 13 43 20 940
e-mail: krosno@zetorzeszow.pl
www: krosno.zetorzeszow.pl

Przemyśl
37-700 Przemyśl, ul. Asnyka 4
tel.: 16 67 85 920
e-mail: przemysl@zetorzeszow.pl
www: przemysl.zetorzeszow.pl

Lublin
20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9A
tel.: 81 50 65 151
e-mail: lublin@zetorzeszow.pl
www: lublin.zetorzeszow.pl

Dokumenty

Media – Aplikacje – Pomoc

logotyp_zetorzeszow