Projekty realizowane ze środków UE

Czytaj więcej
Zamknij
zeto audyt cyberbezpieczeństwo

Audyt bezpieczeństwa fizycznego i środowiskowego

Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe jest elementem w całościowym systemie bezpieczeństwa organizacji. Dane organizacji muszą być odpowiednio zabezpieczone poprzez autoryzowany dostęp do pomieszczeń, w których znajdują się kluczowe zasoby danej jednostki. Również zagrożenia środowiskowe jak pożar czy zalanie wpływają na ogólne poziom bezpieczeństwa organizacji.

Do głównych zadać audytu należy:

 1. Analiza obecnie funkcjonujących w organizacji procesów w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego, np. nadawania uprawnień do pomieszczeń
 2. Analiza obecnie obowiązującej w organizacji dokumentacji w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego
 3. Opracowanie – w zależności od zidentyfikowanych potrzeb niezbędnej dokumentacji, np. polityki bezpieczeństwa fizycznego, instrukcji i procedur wykonawczych
 4. Wsparcie we wdrożeniu procesu oraz adekwatnych zabezpieczeń organizacyjnych, technicznych i proceduralnych

Przykładowe usługi

 • Audyt bezpieczeństwa fizycznego obiektu składający się z analizy zagrożeń występujących w organizacji oraz oceny adekwatności i efektywności stosowanych zabezpieczeń: organizacyjnych, prawnych, personalnych, elektronicznych systemów zabezpieczeń, zabezpieczeń mechanicznych i budowlanych
 • Audyt bezpieczeństwa fizycznego i środowiskowego serwerowni
 • Analiza bezpieczeństwa pomieszczeń kluczowej infrastruktury teleinformatycznej (wymagania Rekomendacji D i Wytycznych IT KNF)
 • Fizyczne testy penetracyjne organizacji – np. próba przedostania się do strefy chronionej, próba uzyskania poufnych informacji
 • Opracowanie procedur dotyczących bezpieczeństwa fizycznego
 • Opracowanie Planu Ochrony (obiekty wpisane na listę obiektów obowiązkowej ochrony) zgodnie z metodyką uzgadniania planów ochrony
 • Szkolenia z bezpieczeństwa fizycznego i środowiskowego
 • Szkolenia z BHP i ppoż.
 • Szkolenie z zasad postępowania w sytuacjach kryzysowych (napad, włamanie, pożar, podłożenie ładunku wybuchowego, itd.), szkolenie połączone ze szkoleniem z pierwszej pomocy przedmedycznej z wykorzystaniem fantoma
 • Szkolenia dla instytucji finansowych z zasad postępowania w trakcie napadu (wraz z symulacją napadu)

Jesteśmy sprawdzonym partnerem

Nasi specjaliści mają duże doświadczenie poparte wysokimi kompetencjami w audytowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, ochrony danych osobowych i oceny ryzyka ciągłości działania. Przeprowadzając audyty korzystamy z najlepszych rozwiązań IT do skanowania sieci i wyszukiwania podatności.

bezpieczeństwo i cyberbezpieczenstwo

Specjalizujemy się jeszcze w audytach

Kontakt z nami

Strefa klienta

Rzeszów
35-326 Rzeszów, ul. Rejtana 55
tel.: 17 78 01 689
tel.: 17 78 01 644
e-mail: detal@zetorzeszow.pl
www: sklep.zetorzeszow.pl

Krosno
38-400 Krosno, ul. Grodzka 12
tel.: 13 43 20 940
e-mail: krosno@zetorzeszow.pl
www: krosno.zetorzeszow.pl

Przemyśl
37-700 Przemyśl, ul. Asnyka 4
tel.: 16 67 85 920
e-mail: przemysl@zetorzeszow.pl
www: przemysl.zetorzeszow.pl

Lublin
20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9A
tel.: 81 50 65 151
e-mail: lublin@zetorzeszow.pl
www: lublin.zetorzeszow.pl

Dokumenty

Media – Aplikacje – Pomoc

logotyp_zetorzeszow