Projekty realizowane ze środków UE

Czytaj więcej
Zamknij

Cyberbezpieczeństwo

Zagrożenia cyfryzacji

Nie jest właściwym pytaniem czy, ale kiedy nastąpi cyberatak. W dobie powszechnej cyfryzacji produktów i usług, jesteśmy uzależnieni od technologii informatycznych. Niestety poziom zaawansowania oraz szybkość rozwoju stwarza wiele podatności w systemach bezpieczeństwa, które wykorzystują cyberprzestępcy. W odpowiedzi na zagrożenia powstała Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, która wraz z towarzyszącymi jej rozporządzeniami wykonawczymi w pełni wdrożą do polskiego porządku prawnego tzw. dyrektywę NIS. Realizując założenia ustawy podmioty wskazane muszą cyklicznie audytować swój system bezpieczeństwa informacji.

Poniżej przedstawiany ofertę w postaci poszczególnych pakietów usług do wyboru indywidualnie w zależności od potrzeb. Oferujemy usługi związane ze zorganizowaniem ochrony danych w Państwa podmiocie oraz dostosowania bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych do wymogów obowiązującego prawa.

Co obejmuje audyt cyberbezpieczeństwa?

W ramach audytu oceniamy m.in.:

  • strukturę systemu zarządzania cyberbezpieczeństwem
  • procesy obrony i reagowania na zagrożenia
  • stosowane zabezpieczenia infrastruktury teleinformatycznej (m.in. bezpieczeństwo sieci, serwerów, aplikacji, stacji komputerowych itd.)
  • świadomość pracowników uczestniczących w realizacji usługi kluczowej o zagadnienia z cyberbezpieczeństwem

Po audycie generowany jest raport, zawierający opis stanu faktycznego oraz nasze rekomendacje zapewniające spełnienie wytycznych które znajdują się w ustawie o cyberbezpieczeństwie.

Dla kogo jest audyt cyberbezpieczeństwa?

Audyt cyberbezpieczeństwa polecamy wszystkim firmom i instytucjom, które są operatorami usług kluczowych oraz dostawcami usług cyfrowych. Nasze działania pomogą sprawnie zarządzać systemem bezpieczeństwa informacji i realizować wytyczne znajdujące się w ustawie o cyberbezpieczeństwie.

Z naszych usług skorzystać mogą również firmy i instytucje, które nie są objęte ustawą o cyberbezpieczeństwie ale mają świadomość zagrożeń wynikających z rozwoju technologicznego i wynikających z tego zagrożeń.

Zapewniamy profesjonalne wsparcie na etapie opracowywania, implementacji i doskonalenia rozwiązań mających na celu wdrożenia zasad cyberbezpieczeństwa.

Dlaczego my?

Nasi specjaliści mają duże doświadczenie poparte wysokimi kompetencjami w audytowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, ochrony danych osobowych i oceny ryzyka ciągłości działania. Przeprowadzając audyty korzystamy z najlepszych rozwiązań IT do skanowania sieci i wyszukiwania podatności.

Znajomość aktualnych wymagań prawnych, międzynarodowych norm i standardów branżowych pozwala nam na prowadzenie rzetelnych, niezależnych audytów w sektorze medycznym, przemysłowym, usługowo-handlowym czy publicznym.

Jesteśmy sprawdzonym partnerem

Nasi specjaliści mają duże doświadczenie poparte wysokimi kompetencjami w audytowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, ochrony danych osobowych i oceny ryzyka ciągłości działania. Przeprowadzając audyty korzystamy z najlepszych rozwiązań IT do skanowania sieci i wyszukiwania podatności.

bezpieczeństwo i cyberbezpieczenstwo

Specjalizujemy się jeszcze w audytach

Kontakt z nami

Strefa klienta

Rzeszów
35-326 Rzeszów, ul. Rejtana 55
tel.: 17 78 01 689
tel.: 17 78 01 644
e-mail: detal@zetorzeszow.pl
www: sklep.zetorzeszow.pl

Krosno
38-400 Krosno, ul. Grodzka 12
tel.: 13 43 20 940
e-mail: krosno@zetorzeszow.pl
www: krosno.zetorzeszow.pl

Przemyśl
37-700 Przemyśl, ul. Asnyka 4
tel.: 16 67 85 920
e-mail: przemysl@zetorzeszow.pl
www: przemysl.zetorzeszow.pl

Lublin
20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9A
tel.: 81 50 65 151
e-mail: lublin@zetorzeszow.pl
www: lublin.zetorzeszow.pl

Dokumenty

Media – Aplikacje – Pomoc

logotyp_zetorzeszow