Projekty realizowane ze środków UE

Czytaj więcej
Zamknij

RODO (GDPR)

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych

To unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych. Zmiany, jakie po 25 maja 2018 roku muszą wprowadzić podmioty przetwarzające dane osobowe w krajach członkowskich, są poważne. Na horyzoncie wprowadzanych zmian widać widmo kar liczonych w milionach PLN.

Podstawowe informacje o RODO

RODO (dyrektywa 95/46/WE) obejmuje swoim zastosowaniem wszystkie podmioty prywatne i publiczne, które przetwarzają dane osobowe. Przepisy wejdą w życie od 25.05.2018 roku. Nowe przepisy dotyczące danych osobowych są oparte na 5 głównych filarach:

 • legalność przetwarzania danych,
 • świadomość osób przetwarzających dane osobowe,
 • zabezpieczeniach technicznych i organizacyjnych,
 • obowiązku notyfikacyjnego do regulatora (incydenty, wyznaczenie inspektora ochrony danych),
 • obowiązku informacyjnego i prawa przysługującego osobom, których dane są przetwarzane.
Projekt wdrożenia RODO powinniśmy traktować jako szansę – na optymalizację procesów – na pozbycie się zbędnych zasobów – na ograniczanie ryzyk.

Jak pomagamy we wdrożeniu RODO:

 • przeprowadzamy audyt zgodności z RODO,
 • inwentaryzujemy procesy przetwarzania danych oraz sporządzamy analizy ryzyka,
 • audytujemy i wskazujemy na luki w środowisku teleinformatycznym,
 • sprawdzamy i analizujemy istniejące polityki i procedury,
 • wdrażamy aplikację biznesową inspektor365.pl,
 • szkolimy pracowników z zasad i postępowań dotyczących procesu przetwarzania danych osobowych,
 • wykonujemy audyt zamknięcia.
Audyty i wdrożenia wykonujemy dla sektora biznesowego oraz sektora administracji publicznej. Prowadzimy również opiekę poaudytową opartą na umowach o stałej współpracy.

Krótko o samy RODO

Najważniejszymi elementami rozporządzenia, z którymi każdy podmiot przetwarzający dane osobowe musi się zmierzyć to:

1. Rejestr czynności przetwarzania danych osobowyc
 • zapisujemy wszystkie czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych,
 • przetwarzamy dane za pomocą kategoryzacji danych lub celu ich przetwarzania,
 • określamy czynności przetwarzania tych danych,
 • przypisujemy do każdej kategorii czynności operacje przetwarzania,
 • analizujemy i aktualizujemy rejestr na bieżąco.
2. Prawo do bycia zapomnianym
 • zapewniamy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki pozwalające na całkowite usunięcie danych osoby, która korzysta z prawa do bycia zapomnianym,
 • mamy pełną wiedzę o miejscu przechowywania danych osobowych (np. serwer, poczta, aplikacje, dyski, kopie zapasowe, pendrive, chmura obliczeniowa, dokumenty papierowe itd.),
 • informujemy podmioty, z którymi współpracujemy (np. partnerzy biznesowi, dostawcy) przetwarzający również te dane o ich konieczności usunięcia.
3. Prawo do przenoszalności danych osobowych
 • mając jakikolwiek program lub system informatyczny, w którym odbywa się przetwarzanie danych osobowych, jesteśmy zobowiązani do określenia takich postępowań i procedur, aby umożliwić sprawne przeniesienie danych wnioskującej osoby,
 • dane przekazujemy w formacie, który jest łatwy do elektronicznego odczytu (np. plik XML, CSV itd.).
4. Uzyskiwanie zgody dziecka
 • jesteśmy zobowiązani do podjęcia działań w celu weryfikacji zgody lub aprobaty rodzica/opiekuna prawnego, gdy mamy do czynienia z procesem zbierania zgód marketingowych od małoletnich (np. udział dziecka w konkursie internetowym, zakupy w e-sklepie).
5. Obowiązek aktualizowania uzyskanych zgód na przetwarzanie danych po wejściu RODO w życie
 • aktualizujemy każdą „starą” zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jeśli ta nie jest zgodna z zasadami określonymi w RODO,
 • jeśli osoba na etapie zbierania danych (zbierania zgód) nie została poinformowania o prawie do możliwości cofnięcia zgody, musimy ją teraz o tym prawie poinformować.
6. Anonimizacja oraz pseudonimizacja
 • jeżeli przeprowadziliśmy anonimizację w sposób skuteczny, to nie będziemy już przetwarzać danych osobowych, w rozumieniu RODO (np. czynności, które doprowadziły w sposób nieodwracalny do możliwości zidentyfikowania osoby fizycznej),
 • jeżeli przeprowadziliśmy proces pseudonimizacji, czyli zastąpienia jednego atrybutu innym (np. imienia i nazwiska kodem cyfrowym) i jesteśmy w stanie przy użyciu (np. klucza szyfrującego) zidentyfikować konkretną osobę fizyczną, to podlegamy pod RODO.
7. Obowiązek zgłaszania naruszeń przepisów RODO
 • jesteśmy zobowiązani do dokumentowania, każdego naruszenia/incydentu związanego z ochroną danych osobowych i zgłoszenia tego w ciągu 72 godzin,
 • jeśli incydent może spowodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, musimy bez zbędnej zwłoki zawiadomić osobę, której te dane dotyczą.

Nasze wieloletnie doświadczenie

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w przeprowadzaniu audytów dotyczących przetwarzania danych osobowych zgodnych z wytycznymi GIODO stworzyliśmy proste narzędzie, które pozwoli uporządkować cały proces przetwarzania danych osobowych zgodny z RODO.

Jesteśmy sprawdzonym partnerem

Nasi specjaliści mają duże doświadczenie poparte wysokimi kompetencjami w audytowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, ochrony danych osobowych i oceny ryzyka ciągłości działania. Przeprowadzając audyty korzystamy z najlepszych rozwiązań IT do skanowania sieci i wyszukiwania podatności.

bezpieczeństwo i cyberbezpieczenstwo

Specjalizujemy się jeszcze w audytach

Kontakt z nami

Strefa klienta

Rzeszów
35-326 Rzeszów, ul. Rejtana 55
tel.: 17 78 01 689
tel.: 17 78 01 644
e-mail: detal@zetorzeszow.pl
www: sklep.zetorzeszow.pl

Krosno
38-400 Krosno, ul. Grodzka 12
tel.: 13 43 20 940
e-mail: krosno@zetorzeszow.pl
www: krosno.zetorzeszow.pl

Przemyśl
37-700 Przemyśl, ul. Asnyka 4
tel.: 16 67 85 920
e-mail: przemysl@zetorzeszow.pl
www: przemysl.zetorzeszow.pl

Lublin
20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9A
tel.: 81 50 65 151
e-mail: lublin@zetorzeszow.pl
www: lublin.zetorzeszow.pl

Dokumenty

Media – Aplikacje – Pomoc

logotyp_zetorzeszow